Burgerbudgetten voor klimaat en duurzaamheid

Zuivere lucht in de wijk, proper water in de beek, een park in de buurt, … Een ambitieus gemeentelijk milieubeleid kan zeker het verschil maken. Steden en gemeenten blijven een cruciaal bestuursniveau als het op milieu en natuur aankomt. Het lokale bestuursniveau staat het dichtst bij hun inwoners en heeft de beste terreinkennis. Maar ook de inwoners van de gemeenten weten doorgaans van welk hout pijlen te maken. Door een burgerbudget te organiseren dat focust op ecologie, krijgen burgers de kans een idee voor hun stad of gemeente te lanceren. Samen met het bestuur ontwikkelen ze projecten die dicht bij de inwoners staan, én tegelijk een ecologische impact hebben.

In steeds meer Vlaamse gemeenten krijgen burgers de financiële middelen om ecologische projecten uit te werken. De Wakkere Burger neemt drie burgerbudgetten voor klimaat en duurzaamheid onder de loep.

Zottegem

Het stadsbestuur wil zo de Zottegemnaar actief betrekken bij de realisatie van de klimaatdoelstellingen. Zottegem wil de CO2-uitstoot terugdringen en de stad weerbaar maken tegen de effecten van klimaatverandering. Daarom gaat het stadsbestuur op zoek naar innovatieve ideeën die een langdurige, positieve klimaatimpact hebben. Hiervoor voorziet Zottegem een totaalbudget van 10.000 euro.

Er wordt gewerkt rond de vier thema’s van het Lokaal Energie- en Klimaatpact: vergroening of bebossing, renovatie en hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en water/droogte. Van 1 maart tot 11 april konden de inwoners voorstellen indienen. Een onafhankelijke jury zal nu de projecten beoordelen, maar de beslissende stem is voor de Zottegemnaar. Zij kunnen stemmen op hun favoriete projecten op het digitaal inspraakplatform van de stad.

Dilbeek

Tegen 2030 wil Dilbeek 40% minder CO2-uitstoten én de gemeente weerbaarder maken. En daarvoor heeft de gemeente de hulp nodig van de inwoners.

Dilbeek lanceert een burgerbudget voor inwoners die een projectidee hebben rond groen, energie, waterverbruik en mobiliteit. Een totaalbudget van 35000 euro moet de projecten een duw in de rug geven en de wijken transformeren.

Ook in Dilbeek evalueert een onafhankelijke jury eerst de voorstellen aan de hand van inhoudelijke criteria. De impact op het klimaat, het plan van aanpak en de mate van participatie zijn hier belangrijk. Projecten die meer dan 60 punten krijgen van de jury, komen op het digitale platform waar de Dilbekenaars kunnen stemmen. Elke inwoner kan een stem uitbrengen op drie verschillende projectvoorstellen. De projecten worden gerangschikt naargelang het aantal stemmen, en het totale burgerbudget wordt op dezelfde manier verdeeld. 

Dendermonde

 

Het stadsbestuur van Dendermonde lanceert een nieuwe editie van haar burgerbudget, met een focus op klimaat en duurzaamheid.

Dendermondenaars die zelf een project op poten willen zetten, bijvoorbeeld meer groen in de straat of wateropvang, kunnen hun ideeën delen via het participatieplatform “Denk mee(r) voor Dendermonde” tot 31 mei.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. De projecten moeten de Dendermondenaren ten goede komen en in Dendermonde plaatsvinden. Ze moeten zo concreet mogelijk beschreven zijn én de inwoner moet zelf ook voldoende bijdragen om het te realiseren.


Vanaf 1 juni bekijkt een jury de projecten, waarna de inwoners kunnen stemmen. Projecten met minimaal 100 stemmen gaan dan naar een beoordelingscommissie.

Lees meer

Recent

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van al het De Wakkere Burger nieuws.