Ondersteuningsnetwerk burgerinitiatieven

Het ondersteuningsnetwerk burgerinitiatieven bestaat specifiek uit organisaties die ‘burgerinitiatieven’ ondersteunen.

Om continuïteit te verzekeren en ook organisatorisch vooruit te kunnen, werken we met een vaste kerngroep. Naast de vaste leden wil het netwerk ook contacten opbouwen met externe partners en experten, die bijvoorbeeld ook als spreker of workshopbegeleider kunnen optreden. 

De kerngroep komt op 5 bijeenkomsten samen, verspreid over 2020 en 2021, gevolg door een evaluatiemoment eind 2021. 

Wat doet het netwerk?

 1.  Informatiefunctie: leden informeren elkaar waar ze mee bezig zijn. Daardoor kunnen de leden ook hun ondersteuningswerk voor de doelgroep beter afstemmen op elkaar. Door die uitwisseling kunnen we burgerinitiatieven zo efficiënt mogelijk ondersteunen.

   

 2. Leerfunctie: we leren inhoudelijk bij over hoe we burgerinitiatieven nog beter kunnen ondersteunen. Dat doen we door externe sprekers uit te nodigen, onderlinge uitwisseling over een bepaald thema, …

   

 3. Makelaarsfunctie: leden kunnen aangeven naar wat voor samenwerkingen ze op zoek zijn en zo partnerschappen sluiten

   

 4. Klankbordfunctie: een lid kan een bepaalde vraag of kwestie voorleggen waarop de anderen input kunnen geven

   

 5. Actiefunctie: het netwerk biedt ook de mogelijkheid om gezamenlijke acties op te zetten rond thema’s die het netwerk belangrijk vindt. Het netwerk komt als geheel naar buiten als iedereen zich achter deze actie schaart. We willen een rol opnemen als belangenbehartiger van de doelgroepen derde partijen zoals de overheid sensibiliseren en appelleren over hun verantwoordelijkheden tegenover burgerinitiatieven.