Onze missie

De Wakkere Burger droomt van een participatieve democratie waarin burgers mee denken, mee praten en zelfs mee werken aan het beleid.
Daarom ondersteunen we actieve burgers en versterken we de dialoog met het bestuur. Want oplossingen voor lokale uitdagingen zijn kwalitatiever en meer gedragen wanneer we de handen in elkaar slaan.
 

Onze waarden

Onafhankelijk & pluralistisch

De Wakkere Burger is een onafhankelijke organisatie, los van welke politieke of filosofische strekking dan ook. We geloven sterk in de meerwaarde van de dialoog tussen alle meningen die aanwezig zijn in onze samenleving. Participatieve oplossingen voor maatschappelijke moeten steunen op input vanuit uiteenlopende perspectieven.

Open & inclusief

De Wakkere Burger waakt aandachtig over de inclusieve aanpak van participatieprocessen. Iedereen die ‘geraakt’ wordt door een maatregel moet daarbij betrokken worden. Dat geldt ook voor groepen in onze diverse samenleving die vaak minder toegang hebben tot de politieke macht. Participatie moet steunen op een ruim, divers en representatief draagvlak.

Kwalitatief

De Wakkere Burger wil niet alleen zelf degelijke ondersteuning en informatie aanbieden. We hechten ook veel belang aan goed onderbouwde resultaten bij participatieve processen. De deelnemers moeten beschikken over voldoende achtergrondinformatie. Ze moeten duidelijk formuleren waarom ze een bepaald standpunt innemen. Participatie moet steunen op gefundeerde argumenten.

Onze kijk op participatie

De Wakkere Burger is overtuigd van de meerwaarde van een participatieve bestuurscultuur omdat de betrokkenheid van burgers zorgt voor:

  • een democratisering van het bestuur, omdat alle maatschappelijke groepen dan hun zeg kunnen doen – ook groepen die wat verder van de macht zijn verwijderd 
  • meer burgerbetrokkenheid bij het beleid
  • een betere inhoudelijke kwaliteit van het beleid, omdat alle betrokkenen hun ideeën, suggesties, ervaringen en terreinkennis kunnen inbrengen
  • een meer gedragen beleid, omdat alle opinies, alternatieven en argumenten duidelijk worden doorgepraat met de burgers
  • empowerment van betrokken individuen, omdat zij bijleren over vergaderen, invloed op de besluitvorming,…

Daarom ijvert De Wakkere Burger voor volgende principes:

  • een democratische, transparante en participatieve mentaliteit bij beleidsmakers
  • participatie met doordachte en correcte spelregels
  • participatie gericht op gedragen en onderbouwde voorstellen
  • participatie gericht op een brede en diverse betrokkenheid.