Nieuws

Recente verhalen

40 jaar De Wakkere Burger

De Wakkere Burger bestaat op 12 januari 2023 exact 40 jaar. Sinds 1983 ijveren medewerkers van de vzw voor gemeenten waar burgers hun zeg kunnen

5 opvallende participatietrajecten van 2022

Burgerraden en burgerbudgetten raakten in 2022 steeds meer ingeburgerd in de Vlaamse steden en gemeenten. De lokale participatieplannen komen eindelijk, na twee coronajaren, volop op

Dit was 2022

2022 was een jaar boordevol participatie. Na twee coronajaren werd het terug mogelijk elkaar te ontmoeten en inspireren. Burgerinitiatieven kwamen weer samen en innovatieve participatieprojecten

Burgerinitiatieven

Adviesraden

Zelfevaluatie van adviesraden

Adviesraden maken af en toe best even tijd voor een doorlichting van de eigen werking en structuur. Zeker bij de ‘wissel van de macht’ na de verkiezingen,

Niet over, maar met mensen praten

Personen in armoede, mensen met een migratieachtergrond of met een beperking. Voor vele adviesraden blijft het een hele uitdaging om deze moeilijk bereikbare groepen te

Verkiezingen