Nieuws

Recente verhalen

Participatie diverser en inclusiever maken

Inclusiviteit in participatieprocessen omvat niet alleen wie eraan deelneemt, maar ook welke waarden, belangen, perspectieven en kennis een rol spelen binnen het proces. Elk participatieproces vertoont

Zelfevaluatie van adviesraden

Adviesraden maken af en toe best even tijd voor een doorlichting van de eigen werking en structuur. Zeker bij de ‘wissel van de macht’ na

Burgerinitiatieven

Adviesraden

Zelfevaluatie van adviesraden

Adviesraden maken af en toe best even tijd voor een doorlichting van de eigen werking en structuur. Zeker bij de ‘wissel van de macht’ na

Stap voor stap naar een memorandum

De Wakkere Burger is geen grote fan van het woord ‘memorandum’. Dat roept al snel de betekenis op van eisenbundel. Omdat vele raden en organisaties

Verkiezingen

Klaar voor 2024?

Op 13 oktober 2024 duidt de kiezer nieuwe gemeentebesturen aan. De winnaars van stembusgang en coalitievorming kunnen daarna aan de slag om hun programmapunten te