Nieuws

Recente verhalen

Burgerpanels: big in Europe

De Conferentie over de toekomst van Europa is afgelopen. Voor sommigen was het een enorm succes, anderen hadden er meer van verwacht. Eén ding is

Tien jaar Europees burgerinitiatief

Vandaag, 1 april, bestaat het Europeesburgerinitiatief tien jaar. Het Initiatief werd in 2011 voor het eerst goedgekeurd en behelst het idee dat burgers ook op

Burgerinitiatieven

Adviesraden

Zelfevaluatie van adviesraden

Adviesraden maken af en toe best even tijd voor een doorlichting van de eigen werking en structuur. Zeker bij de ‘wissel van de macht’ na de verkiezingen,

Niet over, maar met mensen praten

Personen in armoede, mensen met een migratieachtergrond of met een beperking. Voor vele adviesraden blijft het een hele uitdaging om deze moeilijk bereikbare groepen te

Verkiezingen