Adviesraden.be

De Wakkere Burger vzw bouwde de voorbije decennia heel wat knowhow en ervaring op over de werking van de gemeentelijke adviesraden. Op onze website adviesraden.be delen we die kennis met alle geïnteresseerden. Je vindt op de site het juridisch kader voor de verschillende raden, samen met een extra woordje uitleg. Verder vind je op de site inspirerende tips, draaiboekjes en praktijkvoorbeelden.

Gezocht: nieuwe praktijken!

Adviesraden die zichzelf willen ‘heruitvinden’, die hun werking willen dynamiseren… en lokale  besturen die hun adviesradenlandschap willen herverkavelen, kunnen bij De Wakkere Burger terecht voor inspiratie en begeleiding.

We vertrekken bij dergelijke trajecten vanuit een heel eigen toekomstvisie op moderne raden, gebaseerd op principes als een focus op onderbouwd advies en een brede en diverse betrokkenheid binnen soepele structuren en werkgroepen.

We publiceerden in 2016 ook een boekje Advies-GPS over onze visie op adviesraden.