Aanbod voor burgers

Advies en begeleiding op maat

Burgers die inspraak en invloed willen in een bepaalde beleidskwestie, botsen vaak op drempels en weerstanden. Of weten niet hoe ze een burgerinitiatief succesvol kunnen maken. Zit jij of jouw burgerinitiatief met vragen? Zoek je iemand die even meedenkt over verdere stappen en strategieën? De Wakkere Burger staat klaar met ondersteuning met (gratis) advies en begeleiding. Neem contact op met [email protected]

Inspirerende praktijken uitwisselen

Niets interessanter dan gelijkgezinden ontmoeten rond prangende vragen. Of actieve burgers die ervaringen en tips uitwisselen.  Regelmatig brengt De Wakkere Burger burgerinitiatieven samen voor uitwisseling, vorming, … rond thema’s en vragen die leven. Jij kan mee bepalen waarover en op welke manier we een ontmoetingsmoment opzetten. Zit je met een vraag? Contacteer dan [email protected]

Ondersteuningsnetwerk burgerinitiatieven

Samen met SoCius (steunpunt voor sociaal-cultureel werk) trekt De Wakkere Burger een netwerk van organisaties die elk op hun manier bottom-up burgerinitiatieven ondersteunen. De deelnemers komen regelmatig samen voor een uitwisseling van ervaringen, presentaties van innovatieve praktijken, …