Ik Stem Ook

Een grote meerderheid van de niet-Belgische inwoners van Vlaamse en Brusselse gemeenten maakt geen gebruik van zijn mogelijkheid op gemeentelijke stemrecht. Jammer, dachten drie organisaties, die ijveren voor een sterkere maatschappelijke en politieke participatie in onze diverse samenleving. De Wakkere Burger vzw, Levl vzw en ORBIT vzw sloegen daarom de handen in elkaar voor deze campagne ‘Ik stem ook’

Meer dan 80 gemeenten hebben beroep gedaan op ons informatie-materiaal en modeldocumenten of nodigden de initiatiefnemers uit voor advies of infosessies. Het effect bleef niet uit. Gemeenten die extra inspanningen deden voor de registratie in samenwerking met Ik Stem Ook zetten een opvallende goede scores neer.

Een paar voorbeelden: Hasselt telde in maart 2018 nog maar 269 registraties. Dat waren er 448 bij de deadline op 1 augustus. Brugge ging van 269 in maart naar 486 in augustus. Kuurne van 15 naar 43. Eeklo van 20 naar 53. Opvallende stijgingen, tot meer dan verdubbelingen toe. Het versterkt Ik Stem Ook om verder campagne te voeren en de politieke participatie niet over te laten aan het toeval.

Ik Stem Ook roept de stemgerechtigde niet-Belgen die nog niet geregistreerd zijn dat meteen te doen bij de dienst Burgerzaken van zijn/haar gemeente. We moeten niet wachten tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 om een nieuwe campagne te voeren. Die begint vandaag. Het zou daarom heel goed zijn mocht in de nieuwe bestuursakkoorden deze zin staan: ‘Het gemeentebestuur zal in het kader van haar participatiebeleid naar de burgers, de niet-Belgische EU en niet-EU die kiesgerechtigd zijn, maar in deze nog niet geregistreerd, op het moment van de inschrijving in de gemeente de registratieformulieren overhandigen. Voor niet-Belgische kiesgerechtigden die reeds ingeschreven zijn, maar nog niet geregistreerd als kiezer, wordt het formulier bij het eerstvolgende contact met de dienst Burgerzaken ter beschikking gesteld.