Adviesraden

Sinds de jaren 1970 vormen adviesraden de klassieke participatiefora voor burgers. Doorheen de jaren kregen die raden het gezelschap van andere participatievormen: interactieve planningsvergaderingen, online bevragingen, burgerbudgetten… De adviesraden kregen ook meer en meer kritiek doorheen de jaren: te weinig focus op advies, te veel aandacht voor de belangen van vereniging, niet representatief voor de brede bevolking, …

Toch behouden adviesraden ook vandaag nog een zekere relevantie. Een aantal raden (bv. Gecoro’s, Jeugdraden…) blijven nog steeds verplicht. In de 300 Vlaamse gemeenten bestaan zo duizenden advies- en overlegstructuren. Samen goed voor een maatschappelijk engagement van tienduizenden actieve burgers.

Stevige knowhow

Als ondersteuner van vele adviesraden bouwde De Wakkere Burger heel wat praktijkkennis op. In Vlaanderen zijn wij een grote – zo niet de grootste – referentie op vlak van lokale adviesraden. We ontwikkelden ook een klare toekomstvisie om deze raden relevant te houden. Vandaag domineren in vele adviesraden vooral de vertegenwoordigers uit het verenigingsleven de samenstelling en werking. Dat kan beter: adviesraden moeten inzetten op een breder bereik en samenstelling. Daarom zouden ze meer out-reachend moeten werken met meer soepele structuren die ook een tijdelijke , thematische betrokkenheid toelaten. Samen met meer aandacht voor doordacht en stevig onderbouwd beleidsadvies zijn dat de succesfactoren. Onze toekomstvisie vormde de laatste jaren al een enthousiasmerende inspiratie te voor heel wat lokale vernieuwingsoperaties.

Adviesraden.be

Inspiratie

De voorbije jaren bouwde De Wakkere Burger vzw heel wat knowhow en ervaring op over de werking van de gemeentelijke adviesraden. Via adviesraden.be willen we die kennis delen met alle geïnteresseerden. 

Je vindt op deze site het juridisch kader voor de verschillende raden, samen met een extra woordje uitleg. Verder vind je hier inspirerende tips, draaiboekjes en praktijkvoorbeelden.

Ervaren vernieuwer

De Wakkere Burger kreeg de laatste jaren talloze vragen om als adviseur of begeleider een bijdrage te leveren aan die vernieuwing van adviesraden. Die bijdrage kan verschillende vormen aannemen: de begeleiding van een inspiratiemoment voor de leden van die raden, de verwerking van een bevraging naar verbeterpunten… tot de procesbegeleiding van een bijsturingstraject. We mikken daarbij op (zelf-)-evaluatie, bijsturing en de creatie van gedeelde verwachtingen bij adviesraad en beleid. Zodat beide partijen tot een vlotte samenwerking kunnen komen.

Nieuws adviesraden