Verkiezingen

Verkiezingen vormen voor De Wakkere Burger een laagdrempelige en essentiële democratische peiling naar de politieke mening van de hele bevolking. Nu gebeurt die peiling onvolledig: een groot deel van potentieel kiesgerechtigden neemt niet deel aan de stembusgang. Daarom wil De Wakkere Burger, i.s.m. met andere partners, dit burgerrecht bekender maken zodat meer potentiële kiezers zich registreren. Wij bieden ook informatie en vorming aan rond verkiezingen en de werking van de politieke instellingen.

Ik Stem Ook

Helaas stelt wetenschappelijk onderzoek vast dat het voor een aantal doelgroepen erg moeilijk blijft om politiek te participeren. Met de campagne ‘Ik Stem Ook’, in samenwerking met Orbit vzw en het Minderhedenforum, moedigde De Wakkere Burger via een brede campagne niet-Belgen aan tot registratie als kiezer en om deel te nemen aan de lokale verkiezingen van 2018. De partners maakten een info-website, online filmpjes, basisinfo in verschillende talen… en organiseerden ook infosessies in verschillende gemeenten. Meer dan 80 gemeenten gebruikten het campagnemateriaal.

Ook de resultaten waren opvallend bevredigend, vooral in die gemeenten waar we extra inspanningen deden via bv. de infosessies. Tussen 1 maart en 1 augustus 2018 (deadline registratie) steeg het aantal inschrijvingen met iets meer dan 30% nieuwe kiezers. In gemeenten waar ‘Ik Stem Ook’ nadrukkelijk actief was, bedroeg deze stijging tussen 60 en 180%. De Wakkere Burger wordt ook regelmatig gevraagd als expert in stuurgroepen m.b.t. diversiteit en participatie en we schreven ook mee aan een studie van het HIVA (KU Leuven) over de beleidsparticipatie van personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen.

Daarom Wil Ik Stem Ook in 2024 opnieuw zo veel mogelijk inwoners zonder Belgische nationaliteit informeren en motiveren om politiek te participeren.

Meer info over de campagne vind je op de website.

De Slimste Kiezer van de Gemeente

Op 13 oktober 2024 gaan we met zijn allen, jong en oud, naar het stemlokaal om een nieuwe gemeenteraad te verkiezen. Daarbij zijn een aantal opvallende nieuwe regels van toepassing. Wat zal het effect zijn van de afschaffing van de stemplicht bij lokale verkiezingen? Hoe stem je geldig? Hoe wordt de burgemeester vanaf nu aangeduid? Wat zijn de nieuwe afspraken voor een volmacht? Wat gebeurt er met een blanco stemmen? …

Tijdens een aangename quiz komen jullie dat allemaal te weten. Vooral tijdens de uitleg bij de foute antwoorden. Contacteer ons voor meer informatie. 

Nieuws verkiezingen

Hoe stem je geldig?

Op zondag 9 juni trekken we naar het stemhokje voor de regionale, federale en Europese verkiezingen. Als je stemgerechtigd bent, krijg je enkele weken voor

Lees meer