Over ons

De Wakkere Burger vzw is een onafhankelijke organisatie die burgers, verenigingen en overheden wil inspireren om werk te maken van een participatief beleid. Om zo iedereen meer greep te geven op zijn onmiddellijke leefomgeving. We geloven immers dat een brede en diverse betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is voor sterke en gedragen oplossingen in onze complexe samenleving. Concreet focussen we daarbij op burgerinitiatieven, deliberatieve burgerpanels, burger- en wijkbudgetten, dynamische adviesraden… en nieuwe innovatieve participatievormen die zouden opduiken. Ook de essentiële rol van verkiezingen vergeten we niet.

Onze geschiedenis

De Wakkere Burger is ontstaan uit de Stichting-Lodewijk de Raet (nu: Kwadraet). Deze volkshogeschool was in de jaren 1960 en ’70 nauw betrokken bij de oprichting en ondersteuning van de eerste gemeentelijke cultuurraden. Meer en meer weerklonk in die jaren de roep naar ‘inspraak’. Daarom lanceerde de Stichting een grote campagne voor de lokale verkiezingen van 1982. Titel: ‘De Wakkere Burger’.

Een permanent ondersteuningscentrum voor participatie leek toen een nuttig initiatief: het signaal voor de start van de autonome VZW De Wakkere Burger in januari 1983. De nieuwe organisatie haalde in de jaren 1980 en ’90 regelmatig de krantenkoppen met haar eisen voor meer inspraak in het beleid, ombudsdiensten, inzagerecht in bestuursdocumenten,… 

Tegen het einde van de jaren 1990 was De Wakkere Burger vooral actief als een bureau dat lokale besturen bijstond als communicatie- en participatiebegeleider; bv. bij de opmaak van Ruimtelijke Structuurplannen.

Na 2000 werd dit spoor definitief verlaten. De Wakkere Burger mikte weer op een meer sociaal-culturele insteek: opnieuw volle aandacht voor groepen en structuren van burgers die hun stem willen laten horen. De Wakkere Burger werd sindsdien één van de referenties in Vlaanderen voor de ondersteuning van gemeentelijke adviesraden.

 

In de komende jaren legt De Wakkere Burger enkele nieuwe accenten die nauw aansluiten bij actuele evoluties in het participatielandschap. Dit zijn daarbij de krachtlijnen van onze plannen voor de periode 2021-25:

  • Meer focus informele en bottom-up participatie, in plaats van formele overlegstructuren
  • Meer focus op de verspreiding van innovatieve participatietechnieken zoals bv. burgerbudgetten, deliberatieve democratie…
  • Meer focus op het betrekken van een breder en diverser publiek

De Wakkere Burger is erkend en gesubsidieerd als sociaal-culturele organisatie door de Vlaamse Overheid.

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van al het De Wakkere Burger nieuws. 

Het team

Coördinatie & educatief werk

Wim Van Roy

[email protected] - 02/274.24.01

educatief werk

Gide Van Cappel

[email protected] - 02/274.24.01

Communicatie

Arno Van Rensbergen

[email protected] - 02/274.24.01

Administratie & projecten

Angelique Janssens

[email protected] - 02/274.24.01

Bestuur en organisatie

Bestuur

Jan Bauwens (voorzitter)     Renaat Roels
Lien Wauters     Erik Tamboryn     Peter Dauwe     

algemene vergadering

Herman Lauwers     Herwig Reynaert    Didier Caluwaerts     

Eric Lancksweerdt     Merel Fieremans     Dieter Vandeputte

Roman Cluytens     Michiel Nuytemans

kom erbij

Doe mee en word vrijwilliger

Wil jij mee beweging maken rond participatie? De Wakkere Burger kan altijd vrijwilligers gebruiken binnen zijn eigen werking of voor specifieke projecten. Ook een stageplaats kan overwogen worden. 

 

Bestuursdocumenten

Statuten De Wakkere Burger vzw

Download onze statuten hier.

Meerjarenplan 2021-2025

Download het meerjarenplan hier.