Burgervuur

Burgervuur bouwt aan een netwerk van actieve burgers die hun acties en strategieën delen. Zo kunnen ze elkaar inspireren, aanvuren… én elkaar leren kennen. Via dit digitaal platform, maar ook via tref- en denkmomenten. 

Daarbovenop heeft Burgervuur nog een extra doel. We willen bottom-up signalen, vragen en suggesties oppikken: Wat verwachten actieve burgers van hun overheid?  Wat is nodig voor een meer open en participatief beleid? Welke drempels moeten weg? Kortom: Burgervuur als megafoon om deze boodschap luid en breed gedragen te verkondigen!

Hoe kan je deelnemen?

Deel jouw ervaringen

Met welke kleine of grote actie kreeg jouw buurtcomité gehoor bij het beleid? Hoe kwam jouw burgerinitiatief tot een constructieve samenwerking met het gemeentebestuur? Deel jouw ervaring, hoe bescheiden ook, om andere actieve burgers te inspireren. Samen sterk!

Leer van anderen

Fiets even door de verschillende praktijkverhalen op onze nieuwspagina en vind goede ideeën en tips bij deze geslaagde initiatieven. 

Doe een participatief voorstel

Heb je een vurige eis voor betere participatie? Of suggesties voor een meer burgerbetrokken lokale democratie? Zie jij nood aan garanties of regels voor burgerparticipatie?… Laat het ons weten via [email protected].. 

En volg ons via onze facebookgroep. Daar kan je al jouw ideeën en vragen over participatie kwijt en word je op tijd en stond gevoed met visies, activiteiten en verhalen over burgerinitiatieven en hun relatie tot het beleid.

Organiseer een ontmoetingsmoment

Heb jij als organisatie of burgerinitaitief interesse om samen met Burgervuur actieve burgers samen te brengen rond een bepaalde kwestie of thema? Neem dan contact op met [email protected] 02/274 24 01.