Aanbod voor beleidsmakers

Lokaal beleid inspireren

Beleidsmakers of ambtenaren die op zoek zijn naar geschikte manieren om burgers te betrekken bij het beleid, kunnen bij De Wakkere Burger terecht voor tips, advies en inspiratie. Welke innovatieve participatievormen kwamen recent aan de oppervlakte? Hoe geven we de lokale adviesraden een nieuw dynamisch? Hoe activeren we bewoners met een wijkbudget? Wat zijn de do’s-and-don’ts bij gelote burgerpanels?… Op die manier wil De Wakkere Burger de introductie stimuleren van vernieuwende vormen van burgerbetrokkenheid: als inspirerende spreker, adviseur of procesbegeleider.

Starten met een burgerbegroting

Advies

Wat is burgerbegroting? Welke vormen bestaan er? Wanneer is burgerbegroting een goede methode? Wanneer zet je best in op een combinatie van offline en online? Maar ook: Welke doelstellingen kan een burgerbegroting dienen? Welke types burgerbegrotingen zijn er? Wat is de impact van verschillende doelstellingen op het ontwerp? 

Wens je advies over een van bovenstaande vragen? Contacteer [email protected] of onze nieuwe medewerker voor meer informatie of neem een kijkje in onze inspiratienota. 

 

Begeleiding van burgerbegroting-traject

Met deze participatieve budgetten kunnen lokale besturen kansen geven aan de wilde plannen en  initiatieven van hun inwoners. Er bestaan uiteraard verschillende vormen. Elk met eigen sterktes en valkuilen.  Wat is een burgerbegroting? Welke types bestaan er? Welk werkvorm past het beste bij welke doelstelling?… De Wakkere Burger kan hierbij, eventueel in samenwerking met partners uit het netwerk BBBB, de nodige inspiratie bieden. We begeleiden ook zelf kleine projecten voor gemeenten die aan de slag willen in buurten of wijken. Interesse? Neem alvast een kijkje in onze inspiratienota.

Starten met een burgerpanel

Deliberatieve burgerpanels zijn een representatieve staal van de bevolking dat op basis van voldoende achtergrondinformatie samen werkbare oplossingen formuleert voor een of ander vraagstuk. Het steekproefprincipe – of ‘loting’ – garandeert een brede, diverse betrokkenheid van alle bevolkingsgroepen. De voorbereidende info-ronde versterkt de inhoudelijke diepgang. Hoe starten we zo’n panel op? Welke werkvormen passen we toe tijdens de discussies? Hoe betrekken we andere actoren, bv. adviesorganen, bij deze participatie? Ook hier kan De Wakkere Burger de nodig tips meegeven.

Hervorming van adviesraden

Cultuur-, milieu-, senioren- en andere adviesraden zijn klassieke inspraakkanalen. Maar vandaag kijken we heel anders naar participatie da in de jaren ’70 en ’80. Sommige raden pasten hun werking aan, andere bleven op de platgetreden paden. Sinds enkele jaren ziet De Wakkere Burger een duidelijke trend richting bijsturing. Een trend die we zelf mee voeden en ondersteunen. We ontwikkelden een eigen toekomstvisie  op meer dynamische adviesorganen. Hoe maken we werk van soepele structuren voor bredere betrokkenheid? Hoe mikken we op sterker advies?  Wat is daarbij het juridische kader? 

De Wakkere Burger biedt daarbij inspiratie-, informatie- en evaluatiemomenten aan. We begeleiden ook bijsturingsprocessen.

Je vindt al heel wat info daarover op adviesraden.be en in het inspiratieboekje Advies-GPS.

Interesse? Nood aan meer informatie? Contacteer [email protected]

Spreker/begeleider op maat

  • Inspraakbegeleiding: je wil aan de slag met participatief project en zoekt ondersteuning op vlak van procesbegeleiding? 
  • Trends participatielandschap Benieuwd naar de evoluties binnen het participatielandschap en verschillende mogelijkheden ? Ook bespreken we aan de hand van een aantal inspirerende praktijken de verschillende mogelijkheden en daarbij horende randvoorwaarden.