Een jaar als educatief medewerker

Hoera, een kaarsje uitblazen! In juli 2021 begon Gide als educatief medewerker bij De Wakkere Burger. Tijdens de naweeën van een coronajaar en de welbekende gevolgen voor het sociale leven was dit geen sinecure. Een bewogen jaar vol participatie later kijkt Gide terug, maar vooral ook vooruit. 

Gide, wat heb je in één jaar geleerd over jouw job en het participatielandschap?

“Het participatielandschap staat verder dan ik aanvankelijk dacht. Vanuit het bestuurlijk niveau gebeuren er heel wat participatieve experimenten, en ook burgerinitiatieven komen met goed uitgewerkte projecten. Het is hoopgevend om te zien dat er op vlak van participatie een paradigmashift is naar een meer participatief ideaal. Hopelijk kan dat zich in de komende jaren nog verder ontwikkelen tot een volledig maatschappelijk ideaal waarbij participatie nog centraler komt te staan bij zowel burgers als beleidmakers. Ik hoop ook dat deze evolutie zich verder ontwikkelt op alle bestuursniveau’s. Nu merk ik nog vooral een sterke tendens op lokaal niveau, ook andere bestuursniveau’s zijn hier beginnend in, denk bijvoorbeeld aan Eupen en Brussel.”

Waar ben je het meest trots op?

“Goh, het is moeilijk om één actie uit te pikken waar ik nu het meeste trots op ben. Ik krijg vanuit mijn omgeving, zowel professioneel als privé, veel positieve opmerkingen over de informatieve filmpjes die we gemaakt hebben. Ik krijg te horen dat we op een bevattelijke manier bepaalde onderwerpen van een interessante en nuttige uitleg kunnen voorzien. Hier ben ik enorm trots op. Vooral ook omdat die filmpjes een team effort zijn, waarbij iedereen bijdraagt om een mooi resultaat af te leveren. Daarnaast ben ik fier op het feit dat we binnen De Wakkere Burger, mede door mijn inbreng, nu ook specifiek kijken naar de doelgroep van 18- tot 30-jarigen. Jongeren hebben we voordien misschien iets te vaak aan ons laten passeren. Toch is het uitermate belangrijk om ook die doelgroep te bereiken, vooral omdat we merken dat participatie daalt bij jongeren en er ook een lager politiek vertrouwen is dan bij andere bevolkingsgroepen. Uiteraard mogen we niemand uit het oog verliezen om een coherent en algemeen beleid uit te voeren, toch zie ik mezelf graag als een pleitbezorger om ook jongeren een stem te geven actief te betrekken. Als kers op de taart organiseerden we dit jaar ook een zeer interessante debatavond met studenten op de Vrije Universiteit Brussel. Graag meer van dit!”

Welke verrassingen ben je op jouw pad tegengekomen?

“Ik was positief verrast dat veel mensen binnen ons werkveld enorm gemotiveerd zijn om effectief verandering te bewerkstelligen. Ze willen duidelijk actief aan de slag met verschillende participatieve methoden. Het is dan ook leuk om zien dat wij als medewerkers een wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op de ontplooing van tal van die participatieve projecten. Het valt me ook op dat mensen echt gedreven zijn om hun projecten echt tot een goed einde te brengen.”

Wat kan nog beter in het participatielandschap?

“Zoals ik al eerder aangaf, het landschap is in volle transitie, en die transitie kan wat mij betreft nog wat sneller. Er is een grote maatschappelijk nood om participatiever te gaan werken om de groeiende kloof tussen burgers en bestuur te verkleinen. Ook vanuit een democratisch oogpunt is het wenselijk om burgers actief te betrekken. Hierbij merk ik vooral op dat men burgers vaak nog te weinig vertrouwen durft geven. Toegegeven, burgers mogen steeds meer adviseren en worden ook vaak geconsulteerd. Ik zou ook graag zien dat burgers nog meer mogen meebeslissen over thema’s die ertoe doen, liever vandaag dan morgen.”

Waar wil je het komende jaar nog extra op inzetten?

“Ik wil me de komende periode vooral inzetten om jongeren nog actiever te betrekken, zowel binnen onze werking als binnen het maatschappelijke debat. We zullen in de nabije toekomst tal van acties organiseren en ook inzetten op communicatie. Daarnaast blijft ook deliberatieve democratie een belangrijk punt op mijn agenda. Deze vorm van participatie kent een heuse boom, maar krijgt ook heel wat kritiek. Net daarom wil ik nog meer mensen en organisaties overtuigen dat deliberatie wel degelijk een duidelijke stap vooruit is.”

Lees meer

Zelfevaluatie van adviesraden

Adviesraden maken af en toe best even tijd voor een doorlichting van de eigen werking en structuur. Zeker bij de ‘wissel van

Recent

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van al het De Wakkere Burger nieuws.