Fonds Gezonde Lucht financiert 14 burgerprojecten

De eerste projectoproep voor het Fonds Gezonde Lucht werd een groot succes. In totaal werden er 73 aanvragen ingediend voor financiële steun aan projecten die bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving in Vlaanderen. Een jury, met ook De Wakkere Burger, koos een gevarieerde groep van laureaten, die lokaal aan de slag kunnen met in totaal meer dan €290.000. 

Het Fonds Gezonde Lucht maakte voor deze eerste projectoproep meer dan 290.000 euro vrij. Het geld in het fonds is afkomstig van de dwangsommen die de Vlaamse overheid heeft betaald wegens het niet respecteren van de Europese regelgeving inzake luchtvervuiling. Kleinere organisaties zoals buurtcomités en oudercomités konden van 5.000 tot 10.000 euro steun aanvragen, gevestigde organisaties zoals vzw’s en scholen 10.000 tot 25.000 euro.

Er werden maar liefst 73 projecten ingediend. Een onafhankelijke jury koos daaruit 14 laureaten. Ook De Wakkere Burger-coördinator Wim Van Roy droeg zijn steentje bij. De gekozen projecten hebben betrekking op verschillende thema’s zoals mobiliteit, luchtkwaliteit, leefomgeving of biodiversiteit. Ze dragen bij aan een betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving in Vlaanderen. Onder de inzenders en laureaten zitten er heel wat burgerinitiatieven, die nauw aansluiten bij onze principes rond burgerparticipatie en inspraak. Voor De Wakkere Burger telt niet zozeer het project an sich, wel hoe burgers betrokken worden. We lichten enkele projecten uit. 

Actiecomité SOS Poederkot zet zich in voor het behoud van het Poederkotbos, een groene long van 12 hectare, aan het treinstation in Herentals. Om het bos te kunnen behouden, schuift het comité alternatieven naar voor die projectontwikkeling, bosbehoud en plaats voor zachte mobiliteit gebalanceerd met elkaar verzoenen. Het algemeen belang staat voorop in deze evenwichtsoefening.

Voor de bouw van de nieuwe ring rond Asse sneuvelt een prachtige vallei met eeuwenoude wilgen met maretakken. Asbeek Gezonde Lucht stelt deze ring in vraag. Recentere inzichten rond verkeer, zoals een modal shift, worden overwogen en de organisatoren eisen dat er meer rekening wordt gehouden met de impact van dit bouwproject op de dorpelingen. 

Lees meer

Zelfevaluatie van adviesraden

Adviesraden maken af en toe best even tijd voor een doorlichting van de eigen werking en structuur. Zeker bij de ‘wissel van

Recent

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van al het De Wakkere Burger nieuws.