Zelfevaluatie van adviesraden

Adviesraden maken af en toe best even tijd voor een doorlichting van de eigen werking en structuur. Zeker bij de ‘wissel van de macht’ na de verkiezingen kunnen de raden tijd maken voor een evaluatie van hun advieswerk, vergaderstijl of samenstelling. Op deze pagina vind je enkele nuttige werkdocumenten waarmee je in eigen raad of gemeente aan de slag kan.

Bij deze evaluatie-oefening is het belangrijk om in het achterhoofd een duidelijk beeld te hebben van welke rollen en functies een gemeentelijke adviesraad allemaal kan vervullen (zie schema). Anders zal de zelfevaluatie ‘blinde vlekken‘ bevatten: taken die je toevallig nooit uitvoert. Denk maar aan raden die zo focussen op de organisatie van activiteiten dat ze onbewust nooit een spontaan advies uitbrengen. Adviesraden kunnen vaak wel aanduiden welke taken ze goed of minder goed uitvoerden, maar de ‘vergeten’ taken aanduiden is vaak veel moeilijker.

Werkmaterialen

Een eerste werkdocument is daarom een check-list voor adviesraden die verschillende rollen en taken opsomt.  Met dit overzicht kunnen adviesraden aanwijzen wat ze onbewust vergeten. en deze ‘blinde vlekken’ opsporen. En zo bewust beslissen of deze taak wel nuttig zou zijn.

Een tweede document Fiche 2 beschrijft een oefening rond sterke en zwakke punten om alle leden (en eventueel hun achterban) te betrekken bij de evaluatie. Alles start met een huiswerkje: Wat zijn de drie troeven en de drie knelpunten van onze raad? Gebruik hierbij de check-list. Als je nog vragen toevoegt over “Welke evoluties rondom ons zien we als kansen en als bedreigingen?” wordt deze eenvoudige oefening een SWOT-analyse.

Een derde document bevat een zelftest met bijhorende leidraad. Twintig vragen leiden samen naar een antwoord op de vraag “Zit ik in een sterke adviesraad?”. Deze test is in de eerste plaats een start voor een ruimer gesprek over mogelijke verbeterpunten aan de adviesraad en raakt de meest relevante functies aan van een adviesraad.

Oefening in samenspraak

Wanneer een adviesraad een zeker zicht heeft op een aantal werkpunten, neemt ze best nog even contact op met het gemeentebestuur: Gaan de lokale beleidsmakers akkoord met de vernieuwingsplannen? Strikt juridisch is de gemeenteraad bevoegd om de structuur en werking van de lokale raden te regelen. Overleg met het beleid is dus een aanrader. Nog een tip: communiceer ook duidelijk met de achterban. Bv. met de ganse Algemene Vergadering als alleen een klein werkgroepje de zelfevaluatie heeft uitgewerkt.

Lees meer

Recent

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van al het De Wakkere Burger nieuws.