Hoe doe je aan digitale participatie?

Digitale participatie is een vorm van participatie waarbij burgers gebruik maken van digitale technologie om deel te nemen aan democratische besluitvormingsprocessen of deze te ondersteunen. Digitale tools, ontwikkeld, gebruikt of beheerd door burgers, burgerbewegingen of organisaties, vormen zo een bijgevoegde waarde in democratische besluitvorming of bieden de mogelijkheid tot een alternatief democratisch proces. Het is zo bijvoorbeeld mogelijk om via een online platform petities te verzamelen, de politieke agenda te bepalen, online co-creatie tot stand te brengen en zelfs participatieve begrotingstools op poten te zetten.  

Digitale participatie biedt dus heel wat voordelen. Heel wat meer inwoners van een gemeente kunnen betrokken worden dan tijdens een inspraakavond. Burgers die om praktische redenen hier niet aanwezig kunnen zijn, hebben op deze manier toch de kans hun stem te laten horen. Toch is het belangrijk om na te gaan wanneer er behoefte is aan digitale participatie. Zo is niet elk thema geschikt voor digitale participatie. Daarnaast zijn er ook heel wat verschillende vormen van online participatie. Daarom vraagt elke situatie om een inschatting of digitale tools nodig zijn, en welke vorm je best kiest. Het is ook hier belangrijk om het doel in het achterhoofd te houden. Wat wil je bereiken? Aan de hand van het antwoord op deze vraag kan men inschatten of en in welke fase digitale participatie aangewezen is. Daarnaast moet men rekening houden met welke mate van participatie bij het vooropgestelde doel past, en hoeveel invloed de burgers krijgen. 

Hoewel ‘elkaar in de ogen kijken’ er niet volwaardig door wordt vervangen, is er een scala aan online alternatieven voor gesprekken, workshops, vergaderingen en bewonersavonden. Idealiter ontwerp je een proces waarin online en offline elkaar aanvullen. Digitale participatie kan zowel met een kleine als met een grote groep mensen. Dat kan ‘online-live’, waarbij iedereen tegelijk online is en in gesprek gaat. Of het kan op een online platform of tool waar ieder zijn inbreng levert op een moment dat hem of haar past. Elke werkwijze heeft haar eigen voor en nadelen, sterktes en zwaktes. De doelstelling is wel grotendeels telkens dezelfde. Het kan geen kwaad vooraf enkele vragen te stellen om de juiste keuzes te maken: 

  • Wat is doel van de ontmoeting: kennismaken, uitwisselen, kennis/informatie overdragen, discussiëren, beslissen, brainstormen, evalueren, plannen maken?  
  • Wie is de doelgroep? Wat kenmerkt hen? 
  • Wat is een goede (werk)vorm?  
  • Is online wel het geschikte medium?  
  • Is het nodig live op hetzelfde moment bijeen te komen of kan ieder zijn inbreng leveren op een moment dat hem of haar past?  

Bij digitale participatie dient men steeds aandachtig te zijn dat het een model is waar niet iedereen meteen voor te vinden is. Bij het organiseren van een digitale participatie is er een wezenlijk risico dat een ongelijke participatie kan worden verstrekt, niet elke groep kan zomaar deelnemen aan een online vorm van participatie. Om dat tegen te gaan kunnen er uiteraard alternatieven worden voorzien of kan zoals reeds gesteld een afweging worden gemaakt of digitale participatie de meest aangewezen vorm is. Daarnaast mist digitale participatie vaak de non-verbale communicatie tussen mensen, alsook kan het onpersoonlijker aanvoelen. Hier moet men in de aanvankelijke planningsfase van een digitale participatie alvast rekening mee houden. Aanvullend hierbij, mist men ook soms de finesse van een fysiek debat waarbij niet alleen de luidste stem, maar d.m.v moderatie ook andere stemmen kunnen worden gehoord. Digitale participatie is dus degelijk een nuttige aanvulling, maar moet zeer grondig worden voorbereid en doordacht in kader van bereikbaarheid en nut.  

Lees meer

Recent

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van al het De Wakkere Burger nieuws.