Tweede Verandercafé verzamelt resem tips voor burgerinitiatieven

Op 10 oktober 2019 verzamelde een twintigtal burgerinitiatieven op het tweede verandercafé van De Wakkere Burger en Socius Samen met Ringlander Pol van Steenvoort werden ervaringen uitgewisseld over een constructieve samenwerking met de overheid. Met Tine Declerck van Toestand vzw keken de deelnemers naar het belang van een duurzame aanpak in het werken met vrijwilligers. De gesprekken leidden tot heel wat interessante organisatietips voor burgerinitaitieven, gericht op achterban én politiek. 

Ervaringen delen werkt 

Voor een tweede keer brachten De Wakkere Burger en Socius heel wat burgerinitiatieven samen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Positieve reacties van de deelnemers sterken ons in de idee dat zo’n samenkomsten voor burgerinitaitieven nodig zijn: “Deze boeiende avond gaf me bevestiging dat we goed bezig zjin, maar even goed nieuwe ideeën en contacten om te kunnen groeien”, vertelt Alessio Porcelli van het Brusselse Canal it Up. Dat zo’n samenkomsten nieuwe energie geven, dat bevestigde ook Agnes Voet van Dorpsbelangen  “De bruisende energie die ik bij de andere deelnemers voelde, deed deugd. Dat laadt mijn batterijkes op.” 

Maar ook inhoudelijk staken de initiatieven heel wat op van de avond: “Ringland geeft mij ideeën om mee oplossingen te zoeken voor het twintig jaar oude dossier van het voetbalstadium in Brugge”, aldus René de Molder van Klimaatpodium Brugge. Ook Peter Provenier van het Overlegplatform Zwijnaarde, een initiatief dat net als Ringland mobiliteit en leefbaarheid op de politieke agenda wil plaatsen, deed heel wat inspiratie op. Pieter Fannes van Schaarbeek 1030/0 ziet mogelijkheden in het beter aantrekken en inzetten van mensen die zijn initiatief genegen zijn. Zo kan je je vrijwilligers inschakelen om nieuwe vrijwilligers te zoeken. En is het belangrijk om in je communicatie zowel aandacht te hebben voor de sterk geëngageerden als de meer losse betrokkenen”, aldus Fannes. Last but not least zal het inspirerend betoog van Toestand misschien ook wel leiden tot een nieuw cohousinginitiatief. 

De meest in het oog springende tips van de avond 

Aanpak en communicatie

 1. Focus op een positieve aanpak, constructief en onderbouwd. Mensen zijn liever voor iets dan tegen iets. 
 2. Zorg altijd voor goed uitgewerkte voorstellen die even kwaliteitsvol zijn als die van studiebureaus. Professionals zijn ook burgers en omgekeerd. 
 3. Bouw aan een multidisciplinair kennisnetwerk van bewoners. 
 4. Vorm een stevige en gemengde ploeg 
 5. Communiceer in functie van de doelgroep. Vergelijk het met de schil van een ui met in het centrum de zeer geëngageerde en actieve kern met naar buiten toe een steeds lossere betrokkenheid. Elke schil is belangrijk en vraagt om een andere aanpak en communicatie. Hoe meer en beter je de buitenste schillen kan aanspreken, hoe groter je draagvlak zal zijn. Koester wel niet voor iedereen gelijke verwachtingen. 
 6. Werk aan een uitgebreid netwerk 
 7. Wees politiek neutraal: laat je nooit voor de kar van politieke partijen spannen en stigmatiseer geen politieke stromingen 
 8. .Kies voor sociale media en hou je aanwezigheid vol. 
 9. Organiseer mediagenieke acties in de publieke ruimte en in theaters (festivals, happenings, ..) 
 10. Vier elke overwinning 
 11. Ga op zoek naar crowdfunding en financiële steun, bijvoorbeeld van ondernemers 

Contacten met beleidsmakers 

 1. Werk aan vertrouwen, maar wees op je hoede. 
 2. Controleer voortdurend of afspraken met ‘de overheid’ gehonoreerd worden. In onderhandelingen dreig je 3x toe te geven: 1) tijdens gesprek 2) als afspraken worden omgezet documenten/beslissingen 3) bij de uitvoering van de beslissingen. 
 3. Geen studie zonder dat iedereen aan tafel zit en iedereen betrokken wordt van start tot einde 
 4. Wees redelijk, maar aarzel niet om machtsmiddelen te gebruiken zoals juridische procedures, een volksraadpleging (inzamelen handtekeningen).  
 5. Creëer openingen en denk aan timing bij acties: Verkiezingsperiodes creëren wel eens een ‘momentum’ / juridische uitspraken ook. 

Contacten met vrijwilligers 

 1. Door iedereen voor iedereen: vrijwilligers en team zitten op zelfde niveau, in hetzelfde bootje. Samen bepalen ze de richting. 
 2. Diverse kern is belangrijk: administratie, activisten, communicatie … 
 3. Vrij-williger is vrij-blijver. Geen ‘moet’ shiften. 
 4. Bouw een langdurige relatie uit => Denk samen na over hoe je project vormgeeft en uitbouwt. 
 5. Vier kleine overwinningen. 
 6. Wees aanspreekbaar voor vrijwilligers 
 7. Wees open over alles: positieve als negatieve elementen. Zo ziet men het volledige plaatje en dat creëert een sterke betrokkenheid bij participanten. 
 8. Heb als organisator oog voor kleine acties van participanten/passanten. En waardeer dit. Kan misschien voortvloeien in een intenser vrijwilliger-engagement. 

Algemeen

Blijf als burgerbeweging drie rollen spelen, ook na een akkoord met de politiek: 

 1. Actiegroep (= levensverzekering) = blijf burgerbeweging, blijf mensen betrekken (achterban bijhouden) 
 2. Academie (kennis- en expertisecentrum) verder uitbouwen met academici / universiteiten en experten 
 3. Lobbyen = druk houden op de overheden, meewerken in werkgemeenschap en werkbanken, stappenoverleg. 

Lees meer

Een jaar als educatief medewerker

Hoera, een kaarsje uitblazen! In juli 2021 begon Gide als educatief medewerker bij De Wakkere Burger. Tijdens de naweeën van een coronajaar

De zin van burgerpanels

Eerder deze maand liep de burgerbevraging over de Belgische democratie en staatstructuur op haar einde. ‘Een land voor de toekomst’ maakte deel

Recent

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van al het De Wakkere Burger nieuws.