februari 25, 2021

adviesraden

Niet over, maar met mensen praten

Personen in armoede, mensen met een migratieachtergrond of met een beperking. Voor vele adviesraden blijft het een hele uitdaging om deze moeilijk bereikbare groepen te

Lees meer
adviesraden

Toekomstvisie op adviesraden

Hoe kunnen adviesraden in de toekomst relevant blijven? Hoe worden zij een soepel vehikel voor bredere participatie? De Wakkere Burger ontwikkelde een toekomstvisie als antwoord

Lees meer
participatie

Inspiratienota participatie

Deze inspiratienota kwam tot stand op basis van talrijke gesprekken die we hadden met burgers, burgerinitiatieven én bestuurskundige experten in het kader van onze Burgervuurcampagne. We

Lees meer