Inspiratienota participatie

Deze inspiratienota kwam tot stand op basis van talrijke gesprekken die we hadden met burgers, burgerinitiatieven én bestuurskundige experten in het kader van onze Burgervuurcampagne. We koppelen zowel essentiële zaken die juridisch verankerd moeten worden aan meer inhoudelijke kwaliteitskenmerken voor een goede burgerparticipatie. 

We hopen dat deze aanbevelingen gemeentebesturen inspireren bij de opmaak van een gebalanceerd participatiereglement als vertrekpunt voor een participatievere gemeentepolitiek.

Inhoud

Een transparante bestuurscultuur
1. Juridische kaders openbaarheid,…
2. Een transparante werking van de gemeenteraad
3. Van passieve naar actieve openbaarheid: stel alle beleidsdocumenten online ter beschikking
4. Communiceer helder en begrijpelijk over het beleid
Een participatieve bestuurscultuur 
5. Juridische kaders inspraak…
6. Betrek burgers die willen meepraten over het beleid
7. Bouw evenwichtige participatietrajecten uit, op maat van het thema en de betrokkenen
8. Experimenteer met nieuwe participatieve methodieken om je burgers mee te krijgen
Een inclusieve bestuurscultuur
9. Breng de profielen van participerende burgers en de drempels voor niet-participanten in kaart
10. Werk met sleutelfiguren, tussenpersonen en -organisaties, maar overbevraag hen niet
11. Zorg voor maatwerk op vlak van communicatie en werkmethodiek
12. Maak werk van diversiteit in de eigen organisatie

 

Lees meer

We Need To Talk

Het initiatief ‘We need to talk’, georganiseerd door Itinera, de Vrijdaggroep, het Egmont Instituut, Levl, Aula Magna en de G1000, is een

Recent

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van al het De Wakkere Burger nieuws.