Onderzoeksrapport De Wakkere Burger besproken in Vlaams parlement

Dinsdag stelde Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open VLD) een vraag om uitleg aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers over de manier hoe de lokale besturen omgaan met burgers die eigen voorstellen of vragen op de gemeenteraad willen brengen. Dit naar aanleiding van een recent onderzoeksrapport van De Wakkere Burger waaruit bleek dat er in een aantal gemeenten nog ruimte is voor verbetering bij dit decretale burgerrecht. Zo is de handtekeningendrempel soms relatief hoog en – nog belangrijker – blijkt op bepaalde plaatsen het bestaande spreekrecht tijdens de zitting niet langer te zijn gegarandeerd.  

Volgens de minister worden er weinig problemen gemeld met lokale toepassing van deze ‘voorstellen van burgers’ en vertrekt het Vlaamse beleid vanuit de lokale autonomie. Hij pleit dus voor minimale detailregelingen voor de lokale besturen zodat zij de maximale vrijheid hebben om zelf vorm te geven aan de plaatselijke burgerparticipatie – waarvan Somers het belang nog benadrukte. Opnieuw het spreekrecht tijdens de zitting verankeren zou dus niet nodig zijn. Wanneer burgers menen dat hun decretale rechten worden uitgehold door de lokale regels, kunnen zij zich uiteraard beroepen op de procedure in het kader van bestuurlijk toezicht.

De Wakkere Burger deelt de mening dat participatie meer is dan louter een punt toevoegen aan de gemeenteraadsagenda en dat innovatieve overlegvormen de kern uitmaken van een lokaal participatiebeleid. Toch blijven we overtuigd dat er nood bestaat aan een juridische garantie om een eigen aandachtspunt op de politieke agenda te plaatsen en om dat idee ook publiek toe te lichten in de democratisch verkozen gemeenteraad.  

Alvast positief is dat minister Somers ons modelreglement meeneemt naar het Labo lokale burgerparticipatie en naar het departement Binnenlands Bestuur. Vanuit de administratie zal het reglement verspreid worden onder de lokale besturen. Op die wijze zal het departement nogmaals de correcte naleving van het artikel benadrukken en wil men de focus op de juiste implementatie hernieuwen.

Wil je ons onderzoeksrapport nogmaals lezen? Dit kan via deze link 

Lees meer

Klaar voor 2024?

Op 13 oktober 2024 duidt de kiezer nieuwe gemeentebesturen aan. De winnaars van stembusgang en coalitievorming kunnen daarna aan de slag om

Recent

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van al het De Wakkere Burger nieuws.