Right to challenge

Right to challenge

Right to challenge

Right to Challenge (R2C) is een participatievorm die individuele burgers of burgerinitiatieven de kans geeft om taken, die in hun directe omgeving worden volbracht door

Lees meer

Right to challenge

Academici van de KU Leuven voerden, in opdracht van de Vlaamse overheid, een internationaal vergelijkend onderzoek uit naar innovaties in de lokale, participatieve democratie. Het

Lees meer
Right to challenge

Right to challenge: tips

Het Vlaamse regeerakkoord 2019-24 vermeldt de invoering van het zogenaamde ‘right to challenge’: de mogelijkheid dat burgers taken overnemen van de overheid, wanneer zij die goedkoper, beter

Lees meer
Right to challenge

Right to challenge: wat betekent het?

Het ‘right to challenge’ dook in september 2019 op in het Vlaamse regeerakkoord. Het idee maakte eerder ook al opgang in andere Vlaamse beleidsdocumenten en heeft al

Lees meer